Zachęcamy do zapoznania się z ofertą praktyk ZHF w Berlinie. Więcej
informacji na stronie: http://www.cbh.pan.pl/de/praktikum