Zachęcamy do zapoznania się z ofertą praktyk berlińskiego wydawnictwa OEZ. Więcej informacji na stronie:
https://www.pol-int.org/de/jobs/praktikum-beim-oez-berlin-verlag