Zmiana terminów konsultacji dr hab. N. Nowary-Matusik

Konsultacje dr hab. N. Nowary-Matusik odbędą się w następujących terminach:

12.09 godz. 12.00-14.00, 20.09 godz. 10.00-12.00, 26.09 godz. 9.00-11.00