Aktualności

Stypendia DAAD – rok akademicki 2018/2019

9 listopada 2017 roku o godz. 14.00 w sali nr 133 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące stypendiów Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.), które adresowane jest do pracowników, doktorantów i studentów Uczelni. W wydarzeniu udział weźmie reprezentantka DAAD Elisabeth Venohr, która przedstawi szczegółowe informacje na temat oferty stypendialnej DAAD na rok akademicki 2018/2019 i pomoże przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych.
Wśród poruszanych na spotkaniu zagadnień znajdą się m.in. kwestie dotyczące ubiegania się o stypendia w Niemczech, m.in. na wakacyjne kursy języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia, na krótkoterminowe i roczne pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców, studia doktoranckie, pobyty badawcze/staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich. Konsultacje będą odbywać się w języku angielskim bądź niemieckim.

DAAD jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.daad.pl/pl.

Data składania wniosków: wtorek, 7 listopada 2017 (cały dzień).

Program stypendialny stowarzyszenia GFPS-Polska

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się do naszego programu stypendialnego w Niemczech. Stypendium przyznawane jest na okres kwiecień – sierpień 2018 (na semestr letni wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Moguncji, Dreźnie, Heidelbergu, Kolonii. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.11.2017.
Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem studiów. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.

Oprócz finansowania pobytu nasze stowarzyszenie organizuje dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.

Wyjazd do Königswinter

Już po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium „Schlesische Begegnungen”, które odbędzie się w dniach 19-26 listopada 2017 w Königswinter (Nadrenia Północna-Westfalia). Wyjazd do Niemiec organizowany jest przy współpracy z Haus Schlesien, a jego koszt wynosi 65 euro od osoby. Cena zawiera przejazd w obie strony, noclegi, wyżywienie oraz wstępy do zwiedzanych obiektów. W programie tegorocznego wyjazdu są m.in. wycieczka do Bonn, Kolonii oraz Aachen. Dodatkową atrakcję stanowi zwiedzanie parlamentu Niemieckojęzycznej Wspólnoty Belgii w mieście Eupen oraz pobyt w siedzibie stacji Deutsche Welle. Termin zgłoszeń upływa 6 listopada 2017 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. Zainteresowanych prosimy o kontakt z mgr Anną Barcichowską annabarcichowska@gmail.com.