Informacja dla studentów pierwszych lat studiów I stopnia

Spotkanie dla pierwszych lat studiów I stopnia odbędzie się 2 października (poniedziałek) o godz. 10.00. Komunikat zostanie uzupełniony o numery sal.

W dniu 6 października (poniedziałek) w związku z organizowanymi na Uniwersytecie Śląskim DNIAMI ADAPTACYJNYMI dla studentów pierwszych lat Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza godziny dziekańskie.

Godziny dziekańskie dotyczą TYLKO STUDENTÓW PIERWSZYCH LAT STUDIÓW I STOPNIA. Spotkanie adaptacyjne dla studentów IFG odbędzie się w MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ AULI na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60 w godzinach 8.00-10.30.

NA SPOTKANIU ADAPTACYJNYM OBECNOŚĆ STUDENTÓW PIERWSZYCH LAT JEST OBOWIĄZKOWA.