Promocja książki „Na rozdrożach literatury. Wokół badań komparatystycznych nad literaturą i kulturą niemieckojęzyczną”

Serdecznie zapraszamy na promocję książki „Na rozdrożach literatury. Wokół badań komparatystycznych nad literaturą i kulturą niemieckojęzyczną” pod redakcją dr hab. prof. UŚ Renaty Dampc-Jarosz i dra hab. Zbigniewa Feliszewskiego, wydanej przez Bibliotekę Śląską. Publikacja zawiera artykuły na temat wybranych aspektów twórczości m.in. Bettiny von Arnim, Lou Andreas-Salomé, Arnolda Zweiga, Eberharda Hilschera, Jurija Kocha, Hansa Lipinsky’ego-Gottersdorfa, jak również podsumowanie książek i artykułów o tematyce śląskiej prof. zw. dr hab. Grażyny Barbary Szewczyk. „Mimo różnorodności i eklektycznego charakteru publikacja stanowi próbę syntezy wspólnych badań, refleksji i metodologicznych zawirowań, otwierając przestrzeń nowych eksploracji” (ze Wstępu).

Promocja rozpocznie się w poniedziałek, 4 grudnia, o godz. 17.00 w Sali Benedyktynka Biblioteki Śląskiej.

Program stypendialny stowarzyszenia GFPS-Polska

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się do naszego programu stypendialnego w Niemczech. Stypendium przyznawane jest na okres kwiecień – sierpień 2018 (na semestr letni wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Moguncji, Dreźnie, Heidelbergu, Kolonii. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.11.2017.
Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem studiów. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.

Oprócz finansowania pobytu nasze stowarzyszenie organizuje dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.