Historia

Kalendarium

1974 powołanie Zakładu Filologii Germańskiej pod kierownictwem prof. dr. hab. Norberta Morcińca w Sosnowcu przy ulicach Bando 8 i Pułaskiego 6 oraz otworzenie kierunku filologia germańska/specjalność nauczycielska
1989 przekształcenie Zakładu w Instytut Filologii Germańskiej pod kierownictwem doc. dr hab. Zygmunta Mielczarka (do 1996); powołanie Zakładu Języka Niemieckiego (kierownik: doc. dr hab. Czesława Schatte), Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego (kierownik doc. dr hab. Jan Iluk), Zakładu Historii Literatury Niemieckiej (kierownik doc. dr hab. Zygmunt Mielczarek), Zakładu Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej (kierownik: doc. dr hab. Grażyna B. Szewczyk)
1996-2012 kierowanie Instytutem Filologii Germańskiej przez prof. dr hab. Grażynę B. Szewczyk; utworzenie dwuletnich studiów pokolegialnych dziennych, zaocznych/niestacjonarnych o specjalności nauczycielskiej, w roku akademickim 2001/2002 otwarcie nowej specjalności „kultura
i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego” na studiach pięcioletnich dziennych, a następnie trzyletnich licencjackich i dwuletnich magisterskich. Otwarcie w roku 2006/2007 specjalności „nauczycielskiej z językiem szwedzkim” oraz od 2011/2012 specjalności „tłumaczeniowej w zakresie języków specjalistycznych” na trzyletnich dziennych studiach licencjackich.
30 maja 2008     przeniesienie siedziby germanistyki do budynku przy ulicy Grota Roweckiego 5 (Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych UŚ w Sosnowcu)
2012 do teraz kierowanie Instytutem Filologii Germańskiej przez dr hab. prof. UŚ Renatę Dampc-Jarosz; w roku akademickim 2014/2015 otwarcie nowej specjalności „tłumaczeniowej w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego” na dwuletnich dziennych studiach magisterskich
od roku akademickiego 2015/2016 otwarcie nowych specjalności “język szwedzki” i “język niemiecki od podstaw” oraz studiów podyplomowych “Komunikacja i Etykieta Interkulturowa Krajów Niemieckojęzycznych” i “Nauczanie Języków Obcych w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej”