Wykładowcy i lektorzy współpracujący z IFG

dr Małgorzata Płomińska:

mgr Danuta Lepiarczyk-Dąbrowska:

mgr Iwona Tomica: 

mgr Volker Venohr: 

mgr Adam Wojtczak: