Zakład Glottodydaktyki i Translatoryki

dr hab. Iwona Wowro (kierownik), e-mail:

prof. zw. dr hab. Jan Iluk, pokój 4.13, tel. 32/3640888, e-mail:
dr Jolanta Gładysz, e-mail:
dr Mariusz Jakosz, e-mail:
dr Krzysztof Kłosowicz, e-mail:
dr Renata Kozieł, e-mail:
dr Maria Trela, e-mail:
dr Elisabeth Venohr, lektor DAAD, pokój 4.13, tel. 32/3640888, e-mail: 

Doktoranci:

mgr Magdalena Jochimczyk, e-mail: 
mgr Aleksandra Krawczyk, e-mail:

Przedmiotem badań w Zakład Glottodydaktyki i Translatoryki są współczesne metody nauczania języków obcych, w tym problematyka nauczania wczesnoszkolnego, czynniki i strategie usprawniające proces rozumienia tekstu, dydaktyka nauczania języków specjalistycznych, nauczanie tłumaczenia pisemnego i ustnego oraz nauczanie realioznawstwa i kulturoznawstwa. Ponadto w Zakładzie prowadzone są badania w zakresie słowotwórstwa i lingwistyki tekstu.

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z metodyki nauczania języka niemieckiego, psychopedagogiki, translatoryki, praktycznej znajomości języka niemieckiego, konwersatoria monograficzne oraz seminaria magisterskie.

Zakład Zakład Glottodydaktyki i Translatoryki uczestniczy w projekcie 22. Linguistik- und Literaturtag, Banska Bystrica 2014. Projekt realizowany jest we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Matej-Bel w Banska Bystrica (Słowacja), Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Palacky-Olomouc (Republika Czeska), Uniwersytetem Miskolc (Węgry) oraz GeSuS, e.V – Towarzystwo Językowe i Języków Jena (Niemcy). Szczegóły pod adresem: http://genus-info.de.

kontakt:

Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Germańskiej
Zakład Glottodydaktyki i Translatoryki
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
pokój 3.25, tel. 32/ 3640941