Jolanta Gładysz

Dr nauk humanistycznych / Zakład Glottodydaktyki i Translatoryki

Publikacje naukowe

Monografie, inne publikacje książkowe

(2) Gładysz, Jolanta, współpraca: Sowa, Katarzyna: Erzählen von Geschichten. Bajki i opowiadania do nauki języka niemieckiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Żory: Eprofess 2015.

(1) Gładysz, Jolanta, współpraca: Sowa, Katarzyna: Storytelling. Bajki i opowiadania do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Żory: Eprofess 2014.

Artykuły

(11) Możliwości zastosowania literatury dziecięcej Janoscha we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych na przykładzie opowiadania „Oh, wie schön ist Panama”. W: Bajorek, Angela (red.): Szczęśliwy, kto poznał Janoscha – Literackie korzenie tożsamości / Von dem Glück, Janosch gekannt zu haben – Literarische Wurzeln der Identität. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2017, s. 173–191 (współautor: Jakosz, Mariusz).

(10) Kryteria wyboru tekstów narracyjnych oraz ich adaptacja i dydaktyzacja na potrzeby przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczania języków obcych na przykładzie bajki „Trzy świnki”. W: Iluk, Jan (red.): Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie języka niemieckiego. Podstawa programowa – założenia teoretyczne – zasady nauczania – efekty – kompetencje nauczycieli – opinie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015, s. 37-66.

(9) Narrative Texte und frühes Fremdsprachenlernen. W: Majkiewicz, Anna / Zenderowska-Korpus, Grażyna / Duś, Magdalena (red.): Deutsche Sprache in Forschung und Lehre. Częstochowa: WSL 2013, s. 221-238.

(8) Rola tekstów narracyjnych we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych. W: Języki Obce w Szkole 1/2011, s. 10-14.

(7) Rozwój sprawności receptywnych we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych. W: Sikora-Banasik, Dorota (red.): Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych – Zarys teorii i praktyki. Warszawa: CODN 2009, s. 83-98.

(6) Methodische Hinweise zur Arbeit mit narrativen Texten am Beispiel von „Goldlöckchen und die drei Bären”. W: Hallo Deutschlehrer! Zeitschrift des polnischen Deutschlehrerverbandes 28/2009. Warszawa: PSNJN, s. 17-21.

(5) Anbahnung des narrativen Ansatzes im frühen Fremdsprachenunterricht. W: Hallo Deutschlehrer! Zeitschrift des polnischen Deutschlehrerverbandes 28/2009. Warszawa: PSNJN, s. 15-16.

(4) Pomiar efektywności podejścia narracyjnego we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych. W: Orbis Linguarum 34/2009. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 389-414.

(3) Wykształcenie umiejętności rozumienia i rozwój kompetencji narracyjnej we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych dzięki zastosowaniu tekstów narracyjnych. W: Języki Obce w Szkole 1/2009, s. 18-21.

(2) Optimale Voraussetzungen für die Entwicklung der rezeptiven Sprachfähigkeiten im frühen Fremdsprachenunterricht. W: Studia Germanica Posnaniensia XXXI (2008). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 131-138.

(1) Empirische Untersuchung der Effizienz des narrativen Ansatzes. W: Orbis Linguarum 32/2007. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 205-230.

Recenzje

Aldona Sopata (2009): Erwerbstheoretische und glottodidaktische Aspekte des frühen Zweitspracherwerbs. Sprachentwicklung der Kinder im natürlichen und schulischen Kontext. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. ISBN: 978-83-232-2095-4. W: Orbis Linguarum 39/2013, s. 479-483

Opracowania o charakterze dydaktycznym

(3) Gładysz, Jolanta: Ćwiczenia do pracy z uczniem dyslektycznym – Magnet – Język niemiecki dla gimnazjum, LektorKlett 2014, cz. 1 i 2.

(2) Gładysz, Jolanta / Dudek, Marek: Propozycje realizacji zadań i ćwiczeń z podręcznika i książki ćwiczeń Magnet 1 w pracy z uczniem dyslektycznym. LektorKlett 2014, s. 1-49

(1) Gładysz, Jolanta / Dudek, Marek: Propozycje realizacji zadań i ćwiczeń z podręcznika oraz książki ćwiczeń Wir neu 1 w pracy z uczniem dyslektycznym. LektorKlett 2013, s. 1-64