Mariusz Jakosz

Dr nauk humanistycznych / Zakład Glottodydaktyki i Translatoryki

 

Publikacje naukowe

Monografie, inne publikacje książkowe

(2) Wowro, Iwona / Jakosz, Mariusz / Kozieł, Renata (red.): Sprachliche Dimensionen der Fremdheit und Andersartigkeit. Frankfurt am Main: Peter Lang 2018 (w druku).

(1) Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistycznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016.

Artykuły

(11) Narrativer Fremdsprachenunterricht im Vor- und Schulalter aus der Perspektive der interkulturellen Erziehung. W: Kątny, Andrzej (red.): Studia Germanica Gedanensia 37. Band: Kontrastive Linguistik und Interkulturelle Kommunikation: Sprach- und Kulturkontakte. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2017, s. 111–128 (współautor: Iluk, Jan).

(10) Storytelling and its effectiveness in developing receptive skills among children. W: Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 134, z. 4, 2017, s. 337–352 (współautor: Iluk, Jan).

(9) Deutsche und polnische Höflichkeitsformeln aus translatorischer Sicht. W: Hinc, Jolanta / Jarosz, Adam / Mampe, Joanna (red.): Translatorik, Translationsdidaktik und Fremdsprachendidaktik Herausforderungen und Perspektiven. Frankfurt am Main: Peter Lang 2017, s. 9–19.

(8) Możliwości zastosowania literatury dziecięcej Janoscha we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych na przykładzie opowiadania „Oh, wie schön ist Panama”. W: Bajorek, Angela (red.): Szczęśliwy, kto poznał Janoscha – Literackie korzenie tożsamości / Von dem Glück, Janosch gekannt zu haben – Literarische Wurzeln der Identität. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2017, s. 173–191 (współautor: Gładysz, Jolanta).

(7) Specyficzne kwalifikacje nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych do nauczania języków obcych metodą narracyjną. W: Iluk, Jan (red.): Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie języka niemieckiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015, s. 95–108.

(6) Beschimpfungen der Polen in deutschen Medien. W: Kolago, Lech (red.): Studia Niemcoznawcze. Tom LV. Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2015, s. 645–657.

(5) Sprachliche Strategien der Bewertung der Polen in deutschen Internetkommentaren. W: Iluk, Jan (red.): Beiträge zur Linguistik. Grammatik – Pragmatik – Lexikologie – Rechtssprache. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 76–91.

(4) Elemente der Höflichkeit als Lerngegenstand im Fremdsprachenunterricht (exemplifiziert am DaF-Lehrwerk ‚Stufen International’). W: Nowakowska, Katarzyna / Jarosz-Sienkiewicz, Ewa / Zator-Peljan, Joanna (red.): Didaktische Potenziale erproben. Aufsätze zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik sowie Interviews mit Janosch, Karl-Markus Gauß und  Therese Chromik. Dresden – Wrocław: Neisse-Verlag 2013, s. 101–117.

(3) Die Erscheinungsformen sprachlicher Diskriminierung der Polen in deutschen Internetkommentaren. W: Wiktorowicz, Józef (red.): Studien zur deutschen Gegenwartssprache. Akten der 4. Tagung der polnischen Doktoranden im Bereich der germanistischen Linguistik. Warszawa, 22.05.2010. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego 2012, s. 45–52.

(2) Polskie nekrologi w prasie – sposoby wartościowania językowego (na przykładzie ‘Gazety Wyborczej’). W: Cudak, Romuald/ Tambor, Jolanta/ Achtelik, Aleksandra (red.): Postscriptum Polonistyczne, nr 2 (6). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome 2010, s. 219–235.

(1) Förderung des themengebundenen Sprechens im DaF-Unterricht (dargestellt am Beispiel des Lehrwerks ‚Stufen International’). W: Kątny, Andrzej (red.): Studia Germanica Gedanensia 23. Studien zur angewandten Germanistik II. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, s. 47–57.

Recenzje

(8) Joanna Pędzisz: Profil des Online-Diskurses in Blog-Interaktionen an der Schnittstelle zwischen theoretischem Konzept und empirischem Modell. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017, 299 S. W:  tekst i dyskurs – text und diskurs 10, 2017, s. 292–295.

(7) Norbert Morciniec: Gramatyka kontrastywna. Wprowadzenie do niemiecko-polskiej gramatyki kontrastywnej. Wydanie dru­gie poprawione i rozszerzone. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2016, 99 s. W:  tekst i dyskurs – text und diskurs 10, 2017, s. 288–291.

(6) Renata Czaplikowska / Artur Dariusz Kubacki: Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch für künftige DaF-Lehrende. Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów 2016, ss. 240. W: Kolago, Lech (red.): Studia Tom LVIII. Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2016, s. 658–660.

(5) Iwona Wowro: Specyfika neologizmów nieustabilizowanych w języku niemieckim. Elementy ironii, agresji i gry. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe Wrocław 2014, 335 stron. W: Białek, Edward/ Lisowska, Katarzyna/ Pacholski, Jan (red.): Orbis Linguarum. Vol. 42. Dresden – Wrocław: Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza ATUT 2015, s. 590–592.

(4) Karsten Dahlmanns / Artur Dariusz Kubacki: Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z „Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych” z komentarzem/ Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? Kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der „Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen“ Chrzanów: Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, 2014, 616 stron. W: Matulewska, Aleksandra (red.): Comparative Legilinguistics.  International Journal for Legal Communication. Vol. 22. Poznań: Instytut Językoznawstwa Pracownia Legilingwistyki 2015, s. 105–107.

(3) Renata Czaplikowska / Artur Dariusz Kubacki: Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. Unterrichtsbuch. Wydawnictwo Krakowskie, Kraków 2010, 120 S. W: Knieja, Jolanta/ Krajka, Jarosław (red.): Lubelskie Materiały Neofilologiczne nr 36. Lublin: UMCS 2012, s. 93–95.

(2) Gundula Gwenn Hiller / Stefanie Vogler-Lipp (Hg.): Schlüsselqualifikation Interkulturelle Kompetenz an Hochschulen – Grundlagen, Konzepte, Methoden. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010, 410 S. W: Deutsch als Fremdsprache. Heft 1, 2012, s. 56–57.

(1) Arsen Djurović / Eva Matthes (Hg.): Freund- und Feindbilder in Schulbüchern. Concepts of Friends and Enemies in Schoolbooks. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 2010, 327 S. W: Białek, Edward/ Grabowska, Monika/ Tomiczek, Eugeniusz (red.) Orbis Linguarum. Vol. 37. Dresden – Wrocław: Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza ATUT 2011, s. 554–557.