Zakład Historii Literatury Niemieckiej

dr hab. Robert Rduch (kierownik), pokój 4.20, tel. 32/3640940, e-mail: robert.rduch@us.edu.pl

dr hab. Karsten Dahlmanns, e-mail: karsten.dahlmanns@us.edu.pl
dr Ewa Mazurkiewicz, e-mail: ewamazurkiewicz@poczta.fm
dr Barbara Pogonowska, e-mail: barbarap@bmj.pl
mgr Anna Barcichowska, e-mail: annabarcichowska@gmail.com

W Zakładzie Historii Literatury Niemieckiej prowadzone są badania w zakresie historii literatury niemieckiej w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem niemieckojęzycznej literatury szwajcarskiej.

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z historii literatury niemieckiej (XVIII, XIX wiek, literatura po roku 1945), historii literatury szwajcarskiej, austriackiej, kultury krajów niemieckojęzycznych, literaturoznawstwa, analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz konwersatoria monograficzne i seminaria magisterskie.

kontakt:
pokój 3.32, tel. 32/3640927