Zakład Językoznawstwa

dr hab. Monika Bielińska (kierownik), pokój 4.20, tel. 32/ 3640 940, e-mail: monika.bielinska@us.edu.pl

dr Agata Borek, e-mail: agata.borek@us.edu.pl
dr Justyna Dolińska, e-mail: justyna.dolinska@us.edu.pl
dr Elżbieta Dziurewicz, e-mail: elzbieta.dziurewicz@us.edu.pl
dr Aleksandra Łyp-Bielecka, e-mail: abalb@o2.pl
dr Wacław Miodek, e-mail: waclaw.miodek@us.edu.pl
mgr Piotr Żwak, e-mail: piotr@zwak.pl

W Zakładzie Językoznawstwa prowadzone są badania w zakresie gramatyki opisowej języka niemieckiego, gramatyki konfrontatywnej, leksykologii, leksykografii, socjolingwistyki i języków fachowych. Do zainteresowań naukowych pracowników Zakładu należą w szczególności frazeologia, nominacja językowa, kolokacje (w ujęciu leksykograficznym i glottodydaktycznym), onomastyka literacka, język mediów oraz nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych.

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z gramatyki opisowej i konfrontatywnej języka niemieckiego, językoznawstwa niemieckiego i ogólnego, historii języka, praktycznej znajomości języka niemieckiego oraz konwersatoria monograficzne i seminaria magisterskie.

kontakt:
pokój 3.31, tel. 32/3640923