Zakład Językoznawstwa

dr hab. Monika Bielińska (kierownik), pokój 4.20, tel. 32/ 3640 940, e-mail:

dr Agata Borek, e-mail: 
mgr Aleksandra Cierpisz, e-mail:
dr Justyna Dolińska, e-mail: 
dr Aleksandra Łyp-Bielecka, e-mail:
dr Wacław Miodek, e-mail:

W Zakładzie Językoznawstwa prowadzone są badania w zakresie gramatyki opisowej języka niemieckiego, gramatyki konfrontatywnej, leksykologii, leksykografii, socjolingwistyki i języków fachowych. Do zainteresowań naukowych pracowników Zakładu należą w szczególności frazeologia, nominacja językowa, kolokacje (w ujęciu leksykograficznym i glottodydaktycznym), onomastyka literacka, język mediów oraz nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych.

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z gramatyki opisowej i konfrontatywnej języka niemieckiego, językoznawstwa niemieckiego i ogólnego, historii języka, praktycznej znajomości języka niemieckiego oraz konwersatoria monograficzne i seminaria magisterskie.

kontakt:

Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Germańskiej
Zakład Językoznawstwa
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
pokój 3.31, tel. 32/3640 923