Zakład Kultur Krajów Niemieckojęzycznych i Skandynawskich

dr hab. Zbigniew Feliszewski (kierownik), pokój 3.21, tel. 32/ 3640 928, e-mail:

prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk, pokój 4.13, tel. 32/ 3640 888, e-mail:
dr Monika Blidy, e-mail:
dr Annett Krakow, e-mail:
dr Grażyna Krupińska, e-mail:
mgr Piotr Cieśla, e-mail:
mgr Magdalena Greczichen, e-mail:
mgr Monika Lutyńska, e-mail:
mgr Alan Rymarczyk, e-mail:

Doktorant: mgr Michał Jakubski, e-mail:

Zakład Kultur Krajów Niemieckojęzycznych i Skandynawskich istnieje od 2016 roku. Skupia on w sobie germanistów i skandynawistów, których zainteresowania naukowe obejmują dziedziny kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i językoznawstwa.  Pracownicy Zakładu prowadzą badania z następujących zakresów:

 • literatura niemieckojęzyczna (głównie XIX, XX i XXI wieku)
 • literatura kobieca XIX i XX  wieku
 • literatura niemiecka i szwedzka w ujęciu komparatystycznym
 • dramat niemieckojęzyczny i skandynawski
 • teatr i film w krajach niemieckojęzycznych i w Szwecji
 • kultura, literatura i piśmiennictwo na Górnym Śląsku
 • teoria i praktyka przekładu literackiego
 • literatura i kultura mniejszości / literatura i kultura Serbołużyczan
 • dyskurs Innego/Obcego
 • gender i queer studies
 • badania nad męskością
 • związki filmu z literaturą
 • literatura w teorii konsumpcji
 • literatura staroislandzka i staroszwedzka
 • fonetyka/fonologia języka szwedzkiego

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia kursowe z historii i teorii literatury niemieckojęzycznej,  historii literatury szwedzkiej, kultury krajów niemieckojęzycznych, kultury Szwecji, teatru i filmu w krajach niemieckojęzycznych i w Szwecji.

W ramach Zakładu redagowana jest seria naukowa Perspektiven der Literatur- und Kulturwissenschaft (wydawnictwo PETER LANG).

Kontakt

Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Germańskiej
Zakład Kultur Krajów Niemieckojęzycznych i Skandynawskich
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
pokój 4.12, tel. 32/ 3640 917