Annett Krakow

Dr Annett Krakow / Zakład Kultur Krajów Niemieckojęzycznych i Skandynawskich<script>

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe

2004 Magistra Artium (Skandynawistyka oraz Anglistyka/Amerykanistyka),

2009 Doctor philosophiae (Skandynawistyka).

Zainteresowania badawcze

  • średniowieczna literatura krajów nordyckich, zwłaszcza Islandii i Szwecji,
  • polskojęzyczna recepcja literatury staronordyckiej w XIX wieku,
  • język szwedzki jako L2/L3,
  • fonetyka i fonologia języka szwedzkiego.

Publikacje naukowe

(2009) Die Óláfs saga Tryggvasonar der Flateyjarbók: Struktur und Gestaltung einer spätmittelalterlichen Konungasaga. Disseration. Berlin: Humboldt-Universität.

(2017) Joachim Lelewel’s Edda of 1807. Folia Scandinavica Posnaniensia 22. 30-47.

Referaty konferencjyne

(2016) Vermittlung von Aussprache – Ideen für den Unterricht, 29. Arbeitstagung des Arbeitskreises der Sprachenzentren, Berlin (Niemcy).

(2017) Svårigheter med perception och produktion av svenskt uttal, NORDAND 13, Vaasa (Finlandia).