Zbigniew Feliszewski

Dr hab. nauk humanistycznych / Zakład Kultur Krajów Niemieckojęzycznych i Skandynawskich

Publikacje naukowe

Monografie, inne publikacje książkowe

(3) Renata Dampc-Jarosz, Zbigniew Feliszewski (red.): Na rozdrożach literatury. Wokół badań komparatystycznych nad literaturą i kulturą niemieckojęzyczną. Katowice, wyd. Biblioteka Śląska 2016, s. 211.

(2) Grażyna Barbara Szewczyk, Zbigniew Feliszewski, Marta Jadwiga Bąkiewicz (red.): Wokół Bertolta Brechta. Studia i szkice. Kraków, wyd. TAiWPN Universitas 2016, s. 354.

(1) Zbigniew Feliszewski, „Wyścig na wstędze Möbiusa”. Dramaty Franza Xavera Kroetza w teorii konsumpcji. Kraków, wyd. TAiWPN Universitas 2014, s. 273.

Artykuły naukowe

(35) Identität im Liminalen in den Dramen Roland Schimmelpfennig. W: Monika Wolting (Hg.): Identitätskonstruktionen in der deutschen Gegenwartsliteratur. Göttingen 2017, s. 107-118.

(34) Der polnische Film nach 1945. W: Heidi Beutin, Wolfgang Beutin, Heinrich Bleicher-Nagelsmann, Herbert Schmidt, Claudia Wörmann-Adam (Hg.): „Endlich unsrer Kraft zu trauen und ein schöneres Leben aufzubauen“. Hoffnungen, Sehnsüchte und politische Vorstellungen zum Mai 1945, Mössingen-Talheim: Talheimer Verlag 2016, s. 205-216.

(33) Znaki literackie czy znaki teatralne? Wilhelma Szewczyka poglądy na teatr. W:Maciej Fic (red.): W dialogu z historią, polityką i kulturą. W stulecie urodzin Wilhelma Szewczyka, Katowice, Bielsko-Biała: Cum Laude 2016, s. 153-161.

(32) Dialogowość formy. Roland Schimmelpfennig na polskich scenach. W: Monika Wolting, Stephan Wolting (red.): Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Kraków 2016 (Wydanie Specjalne ORBIS LINGUARUM, Tom 113), s. 191-209.

(31) I wojna światowa w dramacie Carla Hauptmanna. W: Grażyna Barbara Szewczyk, Ryszard Kaczmarek (red.): I wojna światowa na Śląsku. Historia-literatura-kultura. Oświęcim: NapoleonV 2016, s. 195-202.

(30) Baal w teorii konsumpcji. W: Grażyna Barbara Szewczyk, Zbigniew Feliszewski, Marta Jadwiga Bąkiewicz (red.): Wokół Bertolta Brechta. Studia i szkice. Kraków, wyd. TAiWPN Universitas 2016, s. 53-63.

(29) Idealizm czy cynizm? O fundamentalizmach w dramacie Mariusa von Mayenburga Męczennicy. W: Renata Dampc-Jarosz, Zbigniew Feliszewski (red.): Na rozdrożach literatury. Wokół badań komparatystycznych nad literaturą i kulturą niemieckojęzyczną. Katowice, wyd. Biblioteka Śląska 2016, s. 157-172.

(28) Der Kampf auf der Bühne. Der 1. Weltkrieg und das deutsche Theater. W: Heidi Beutin, Wolfgang Beutin, Heinrich Bleicher-Nagelsmann, Herbert Schmidt, Claudia Wörmann-Adam (Hg.): „Das Denken der Zukunft muss Kriege unmöglich machen“. Der Krieg in Kunst, Literatur und Wissenschaft. Mössingen-Talheim 2015, S. 161-173.

(27) Transkulturalität in den Dramen von Roland Schimmelpfennig. W: Anna Górajek, Anna Jagłowska, Dominika Wyrzykiewicz (red.): Interferencje kultury współczesnej. Warszawa 2015, S. 25-35.

(26) Dramat ludowy czy dramat dla ludu (Pionierzy z Ingolstadt). W: Andrzej Gwóźdź (red.): Kino Hanny Schygulli. Wrocław 2015, S. 241-255.

(25) Bertolt Brecht in der Theorie des Konsums. W: Theodore F. Rippey (red.): The Brecht Yearbook/Das Brecht-Jahrbuch, Vol. 38. Distant Fields 2013, S. 244-259.

(24) „der liebste Ort/Auf Erden war ihm immer der Abort“. Müll und Ramsch in den frühen Dramen von Bertolt Brecht. W: Brecht-Heft, Bd. 3. Żytomierz 2013, S. 204-208.

(23) Forschungen am Institut für Germanistik der Schlesischen Universität Katowice. W: Tribüne 2, 2013, S. 25-32. (Współautorstwo: Małgorzata Płomińska)

(22) Grenzen der Mimesis. Theatralität und Performativität  in Gerhart Hauptmanns Der Narr in Christo Emanuel Quint. W: Grażyna Barbara Szewczyk (red.): Carl und Gerhart Hauptmann – Jahrbuch. Bd. VII 2013, S. 59-71.

(21) Spielen und Töten. Zu Michael Hanekes Film „Funny Games“. W: Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne  NKJO w Zabrzu. Zabrze: NKJO 2012, s. 67-75.

(20) Der Brecht der Weimarer Republik in der Theorie des Konsums. W: Dreigroschenheft. Informationen zu Bertolt Brecht. Heft 4/2012, s. 26-30.

(19) Erinnerung als Souvenir. Gedächtniskonstrukte in Roland Schimmelpfennigs Die Frau von früher. W: Edward Białek, Monika Wolting (red.): Kontinuitäten. Brüche. Kontroversen. Deutsche Literatur nach dem Mauerfall. Dresden: Neisse Verlag 2012, s. 271-281.

(18) Paweł Komorowskis und Klaus Emmerich filmische Kriegsbilder: Ptaki ptakom (1976) und Die erste Polka (1979). W: Jürgen Egyptien (red.): Erinnerung in Text und Bild. Zur Darstellbarkeit von Krieg und Holocaust im literarischen und filmischen Schaffen in Deutschland und Polen. Berlin: Akademie Verlag 2012, s. 373-381.

(17) Poza horyzont rzeczywistości – gra, powaga i magia w filmach Mauritza Stillera: Skarb pana Arne i Gdy zmysły grają. W: Grażyna Barbara Szewczyk, Małgorzata Płomińska (red.): Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku. Katowice: Śląsk 2011, s. 113-128.

(16) Bienek ludycznie. O filmowych adaptacjach Pierwszej polki i Zamku Königswald. W: Grażyna Barbara Szewczyk, Jan Malicki (red.): Horst Bienek. Ślązak i Europejczyk. Katowice: Biblioteka Śląska 2011, s. 35 – 51.

(15) Der Einzelne und die Gesellschaft in Martin Sperrs Drama „Jagdszenen aus Niederbayern“. W: Ewa Jurczyk (red.): Der Mensch und sein Universum. Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne  NKJO w Zabrzu. Zabrze: NKJO 2011, s. 16-24.

(14) Od autora do postaci, czyli Fassbinder w dobie DVD. W: Andrzej Gwóźdź (red.): pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów. Kraków: Universitas 2010. s. 367-679.

(13) Forschungen zur schlesischen Literatur und Kultur am Germanistischen Institut der Schlesischen Universität. W: Zdzisław Wąsik, Peter Chmiel (red.): Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu 2010, s. 63-71.

(12) Utopie als Prinzip des Fortschritts. Hilschers „Liebesbrief an die Menschheit“ – zwischen Vernunft und Rebellion .W: Grażyna Barbara Szewczyk (red.): Eberhard Hilscher. Schriftsteller und Forscher der deutschen Literatur / Pisarz i  badacz literatury niemieckiej. Dokumentation der internationalen Konferenz/Materiały z konferencji międzynarodowej 3-4.04.2009 Katowice, Świebodzin – Katowice: Muzeum Regionalne  w Świebodzinie 2010,  s. 176-183.

(11) Głos Eichendorffa w dyskursie o kulturze. W: Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (red.): Joseph von Eichendorff. Poeta niemieckiego romantyzmu z perspektywy Niemców i Polaków, Wrocław: Atut 2009, s. 59-67.

(10) Fassbinder recycled. Zur neuesten Rezeption des Filmemachers. W: Andrzej Gwóźdź (red.): Film als Baustelle. Münster: Schüren Verlag 2009, s. 246-256.

(9) Eichendorffs Stimme im Diskurs über Kultur. W:  Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (red.): Eichendorff neu lesen. Bielefeld: Aisthesis Verlag 2009, s. 79-89.

(8) Słodka nadzieja i przekleństwo wieczne… Zmienność ról Izabelli w dramacie Oblubienica z Messyny czyli Bracia rywale, tragedya z chórami Friedricha Schillera, W: Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (red.): Friedrich Schiller w dwusetną rocznicę śmierci, Wrocław: Atut 2006, s. 187-196.

(7) Gerhart Hauptmann i Konstanty Stanisławski. W: Grażyna Barbara Szewczyk (red.): Gerhart Hauptmann. W sześćdziesiątą rocznicę śmierci. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006, s. 85-96

(6) Między filmem a literaturą. O twórczości scenariopisarskiej Fassbindera., W: Andrzej Gwóźdź (red.): Filmorób, czyli kino nieustające Rainera Wernera Fassbindera. Kraków: Rabid 2005, s. 171-187.

(5) “Wszyscy Turcy nazywają się Ali”. Niemcy i obcokrajowcy w filmach R.W.Fassbindera. W: Andrzej Gwóźdź (red.): Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur. Wczoraj i dziś. Kraków: Rabid 2004, s.189-197.

(4) Tekst filmowy, czy tekst literacki? Rozważania o literackości scenariusza filmowego na przykładzie scenariusza filmowego R.W. Fassbindera Katzelmacher (Dzieciorób). W: Ewa Jurczyk (red.): Zeszyty naukowo-dydaktyczne NKJO w Zabrzu, 2003, s. 101-110.

(3) Fassbinders Spiele mit der Sprache. Drehbücher: Warum läuft Herr R. Amok?, Händler der vier Jahreszeiten, w: Lech Kolago (red.): Studia Niemcoznawcze, tom XXV, 2003 s. 601-608.

(2) Überlegungen zum Begriff der Literarizität am Beispiel von Fassbinders Filmdrehbuch Fontane Effi Briest, w: Lech Kolago (red.): Studia Niemcoznawcze, tom XXV, 2003 s. 653-659.

(1) Die Möglichkeiten eines Menschen in einer unmöglichen Gesellschaft. Zu Fassbinders Drehbuch Angst essen Seele auf. Grażyna Barbara Szewczyk (red.): Einheit versus Vielheit. Zum Problem der Identität in der deutschsprachigen Literatur. Katowice:  Zeszyty Uniwersytetu Śląskiego 2002, s. 240- 247.

Tłumaczenia

(6) Paul Knötel: Nowy teatr miejski w Katowicach. W: Grażyna Barbara Szewczyk (red.): Katowice oczami Niemców i Polaków. Katowice 2017, s. 135-140.

(5) Eberhard Hilscher: List miłosny do ludzkości (fragment). W: Eberhard Hilscher: Miniatury. List miłosny do ludzkości. Wstęp Grażyna Barbara Szewczyk, Świebodzin 2010, s. 27-48.

(4) Johannes Hoffmann: Mity narodów/tradycje regionalne – przeszkody na drodze do Europy?  W:  Grażyna Barbara Szewczyk (red.): Nowoczesność i regionalizm w twórczości Augusta Scholtisa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004, s. 9-41. (współautorstwo tłumaczenia: Grażyna Krupińska)

(3) Jürgen E. Müller: Hitler. Film z Niemiec Hansa Jürgena Syberberga. Audiowizualne między-gry historii. W: Andrzej Gwóźdź (red.): Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur. Wczoraj i dziś. Kraków: Rabid 2004, s.199-208.

(2) Lars Jockheck: Trudne początki powojennej współpracy w fabule: Artur Brauner, Aleksander Ford i Ósmy dzień tygodnia. W: Andrzej Gwóźdź (red.): Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur. Wczoraj i dziś. Kraków: Rabid 2004, s.357-368.

(1) Wolfgang Bittner: Pisanie jako próba zachowania swojego heimatu. Śladami górnośląskiego losu Horsta Bienka. W: Obraz Górnego Śląska i fenomen granicy w twórczości Horsta Bienka. Gliwice-Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 2003, s. 41-46.

Redakcja czasopism naukowych, współpraca z redakcją czasopisma naukowego jako recenzent

(2) Wortfolge / Szyk słów (czasopismo Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego): redakcja naukowa.

(1) Ars et scientia. Kunst und Wissenschaft. Kulturzeitschrift (czasopismo Państwowego Uniwersytetu Iwana Franko w Żytomierzu, Ukraina): redakcja naukowa.