Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej

dr hab. prof. UŚ Renata Dampc-Jarosz (kierownik), pokój 4.30, tel. 32/ 3640 916, e-mail: reni_d@poczta.onet.pl

dr hab. Michał Skop, pokój 4.32, tel. 32/ 3640 894, e-mail: michal.skop@us.edu.pl
dr hab. Nina Nowara-Matusik, e-mail: nina.nowara@wp.pl
dr Marek Kryś, e-mail: marek.krys@us.edu.pl
dr Magdalena Popławska, e-mail: poplawska.m.m@gmail.com
mgr Petra Buchta-Bartodziej, e-mail: petra.buchta@gmail.com

Doktoranci:
mgr Paweł Meus

Przedmiotem badań w Zakładzie Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej są polsko-niemieckie kontakty kulturowe (zwłaszcza na Górnym Śląsku), literatura niemieckojęzyczna na Śląsku, literatura niemiecka i jej relacje z innymi literaturami europejskimi, a ponadto literatura w ujęciu interdyscyplinarnym (film, teatr, socjologia, religia), literatura kobieca i gender studies, zagadnienia z teorii literatury oraz przekładu literackiego.

Pracownicy zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z historii literatury niemieckiej (XIX, XX wiek), literatury niemieckiej na Śląsku, teorii literatury, interpretacji literackich, tłumaczeń literackich, komparatystyki literackiej, teorii kultury, teatru i filmu niemieckiego oraz seminaria magisterskie.

kontakt:
pokój 4.12, tel. 32/3640 917