Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej

dr hab. prof. UŚ Renata Dampc-Jarosz (kierownik), pokój 4.30, tel. 32/ 3640 916, e-mail:

dr hab. Nina Nowara-Matusik, e-mail:
dr hab. Janusz Sikorski, e-mail:
dr hab. Michał Skop, pokój 4.32, tel. 32/ 3640 894, e-mail:
dr Marek Kryś, e-mail:
dr Magdalena Popławska, e-mail:
mgr Romuald Jędruszczak, e-mail:

Doktoranci:

mgr Petra Buchta-Bartodziej, e-mail:
mgr Paweł Meus, e-mail: 
mgr Claudia Schwierczinski, e-mail: 

Przedmiotem badań w Zakładzie Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej są polsko-niemieckie kontakty kulturowe (zwłaszcza na Górnym Śląsku), literatura niemieckojęzyczna na Śląsku, literatura niemiecka i jej relacje z innymi literaturami europejskimi, a ponadto literatura w ujęciu interdyscyplinarnym (film, teatr, socjologia, religia), literatura kobieca i gender studies, zagadnienia z teorii literatury oraz przekładu literackiego.

Pracownicy zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z historii literatury niemieckiej (XIX, XX wiek), literatury niemieckiej na Śląsku, teorii literatury, interpretacji literackich, tłumaczeń literackich, komparatystyki literackiej, teorii kultury, teatru i filmu niemieckiego oraz seminaria magisterskie.

kontakt:

Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Germańskiej
Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
pokój 4.12, tel. 32/3640 917