Nina Nowara-Matusik

Dr hab. nauk humanistycznych /  Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej

Publikacje naukowe

Monografie, inne publikacje książkowe

(5) Bettina von Arnim: O Polsce. Pod red. Marka Krysia i Niny Nowary-Matusik. Katowice 2018. Więcej informacji o książce na stronie wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

(4) Sophie Tieck-Bernhardi. Fantazje i marzenia, pod red. Renaty Dampc-Jarosz i Niny Nowary-Matusik. Katowice 2017.
Więcej informacji o książce na stronie wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Wersja elektroniczna tutaj.

(3) Oblicza artystów. W kręgu narracji Eberharda Hilschera. Kraków 2016. Więcej informacji o książce na stronie wydawnictwa Universitas.

(2) „da die Tränen der Frauen stark genug sein werden…“. Zum Bild der Frau im Erzählwerk Ina Seidels. Katowice 2016.
Więcej informacji o książce na stronie wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Wersja elektroniczna tutaj.

(1) Eberhard Hilscher. Twórca niepokorny i wizjoner. Pod red. Grażyny B. Szewczyk/Niny Nowary-Matusik. Katowice 2013.

Wybrane artykuły naukowe

(29) Bettiny von Arnim Broszura o Polsce: próba (wy)tłumaczenia. W: Bettina von Arnim: O Polsce. Pod red. M. Krysia i N. Nowary-Matusik, Katowice 2018, s. 41-55.

(28) Ziemia Lubuska w zwierciadle literatury ludowej. Przyczynek do badań w: Marta Bąkiewicz (red.): Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza. Zielona Góra 2017, s. 233-245.

(27) Baśniowy świat Sophie Tieck-Bernhardi, w: Sophie Tieck-Bernhardi. Fantazje i marzenia, pod red. Renaty Dampc-Jarosz i Niny Nowary-Matusik, Katowice 2017, s. 35-47.

(26)  Schöne Polin in lyrischer Verkleidung. Zu zwei Gedichten von Arthur Silbergleit, w: Wortfolge/Szyk Słów, nr 1 (2017), s. 25-38.

(25)  Cholonek, czyli obraz Górnoślązaków? Kilka uwag o powieści Janoscha z perspektywy imagologicznej, w: Angela Bajorek (red.): Szczęśliwy, kto poznał Janoscha / Von dem Glück, Janosch gekannt zu haben. Literackie korzenie tożsamości / Literarische Wurzeln der Identität, Wrocław 2017, s. 111-121.

(24)  Tajemniczy dom Karen Duve. Estetyka gotycyzmu w powieści Regenroman, w: Literatura a architektura, pod red. Joanny Godlewicz-Adamiec i Tomasza Szybistego, Kraków-Warszawa 2017, s. 291-301.

(23)  „Chwiejącym się krokiem zza mgieł wyłania się dom”. Doświadczenie wojny w twórczości Arthura Silbergleita. W: Grażyna B. Szewczyk, Ryszard Kaczmarek (red.): I wojna światowa na Śląsku. Historia – Literatura – Kultura. Oświęcim 2016, s. 218-227.

(22)  Gra  z rolą. O dramacie Pan Puntila i jego sługa Matti Bertolta Brechta. w: Szewczyk, Grażyna Barbara; Feliszewski Zbigniew; Bąkiewicz Marta Jadwiga (red.): Wokół Bertolta Brechta. Studia i szkice. Kraków 2016.

(21)  Ponowne odkrycie raju? Eberharda Hilschera reminiscencje stron rodzinnych, w: Na rozdrożach literatury. Wokół badań komparatystycznych nad literaturą i kulturą niemieckojęzyczną. Red. Renata Dampc-Jarosz, Zbigniew Feliszewski. Katowice, Uniwersytet Śląski, Biblioteka Śląska, 2016, s. 67-89.

(20)  Ragnarök, Ödririr und Odin oder die alten Mythen im neuen Gewand. Zu Eberhard Hilschers Walther-Roman, w: Katarzyna Grzywka-Kolago, Lech Kolago, Maciej Jędrzejewski, Robert Małecki (red.): Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją. Warszawa 2015, s. 273-282.

(19)  „Ein Haus schwankt aus dem Nebelrauch“. Die Darstellung des Ersten Weltkriegs im Werk von Arthur Silbergleit, w: Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2015, Volume 10, Issue 1, s. 15–25.

(18) Tot und doch lebendig: die oberschlesische Strzyga im Volksglauben und in der Literatur. W: Ewa Jurczyk, Marek Kryś (red.): Vergänglichkeit und Tod in Literatur, Sprache und Kultur. Zabrze 2012, s. 46-56.

(17) Świat i antyświat w krótkich formach epickich Augusta Scholtisa. W: Grażyna Barbara Szewczyk, Michał Skop (red.): August Scholtis. Śląski pisarz i publicysta. Twórczość po 1945 roku. Katowice 2012, s. 39-53.

(16) Wasserwesen in polnischen und deutschen Sagen Oberschlesiens. Eine komparatistische Annäherung. W: Hannelore Scholz-Lübbering, Birgit Norden (red.): Götter, Geister, Wassernixen entlang der Oder. Ergebnisse einer Tagung in Słubice im September 2011. Leipzig 2012, s. 173-184.

(15) Das feministische Frauenbild in der Science Fiction von Barbara Neuwirth. W: Heidi Beutin, Wolfgang Beutin, Heinrich Bleicher-Nagelsmann, Herbert Schmidt, Claudia Wörmann-Adam (red.): „Frauen sind dazu berufen, Utopien bewohnbar zu machen“. Frauenbilder in Kunst und Literatur. Mössingen-Talheim 2012, s. 142-156.

(14) Zwischen Sein und Schein. Die Ambiguität des Phantastischen in den Erzähltexten von Eddie M. Angerhuber, w: Ewa Jurczyk, Alina Jackiewicz (red.): Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Zabrze 2011, S. 150-160.

(13) Vampirische Verführerinnen in Eichendorffs Lyrik, w: Rocznik Łubowicki 9, s. 57-66.

(12) „Sie hat ihm die Seele ausgetrunken“. Zum Vampirmotiv in Theodor Storms Novelle Draußen im Heidedorf. W: Ewa Jurczyk (red.): Der Mensch und sein Universum. Zabrze 2011, s. 83-91.

(11) Postać Wojciecha Korfantego w prozie Horsta Bienka. W: Grażyna Barbara Szewczyk /Jan Malicki (red.): Horst Bienek. Ślązak i Europejczyk. Katowice 2011. s. 21-33.

(10)  Podwajająca się płeć. Dyskurs kobiecości w opowiadaniach Marie Luise Kaschnitz. W: Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne NKJO Zabrze. Zabrze 2010. s. 175-185.

(9) Phantastik im Zeichen der Postmoderne. Eberhard Hilschers Roman Die Weltzeituhr. W: Grażyna B. Szewczyk (red.): Eberhard Hilscher (1927-2005). Schriftsteller und Forscher der deutschen Literatur. Świebodzin – Katowice 2010. s. 71-79.

(8) „O wznoszeniu tajemniczego duchowego matriarchatu”. Koncepcja macierzyństwa w utworach prozatorskich Iny Seidel. W: “Kultura i Historia” nr 17/2010.

(7) Über „die Aufrichtung eines geheimnisvollen Matriarchates.“ Das Mütterlichkeitskonzept im Prosawerk Ina Seidels. W: Zeszyty naukowo-dydaktyczne NKJO Zabrze. Zabrze 2009. s. 152-164. Przedruk w: „Orbis Linguarum” vol. 37, Wrocław 2011, S. 141-152.

(6) Im Angesicht des Todes. Versuch einer vergleichenden Analyse der Gedichte Ocalony von Tadeusz Różewicz und Chor der Geretteten von Nelly Sachs. W: Edward Białek, Marek Hałub, Eugeniusz Tomiczek (red.): Der Hüter des Humanen. Festschrift für Prof. Dr. Bernd Balzer zum 65. Geburtstag. Atut: Dresden, Wrocław 2007. S. 111-119.

(5) Mit welcher Sprache spricht die moderne Phantastik? Einige Bemerkungen zu der deutschsprachigen Frauenliteratur der Gegenwart. W: W dialogu języków i kultur. Konferencja naukowa. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie. Warszawa 2007. S. 365-371, zaktualizowany przedruk: Die Sprache der modernen phantastischen Prosa. Einige Bemerkungen zur Erzählweise deutschsprachiger Autorinnen. In: Quarber Merkur 109/110. Franz Rottensteiners Literaturzeitschrift für Science Fiction und Phantastik. Passau 2009. S. 111-120.

(4) Mit phantastischer Feder geschrieben – Versuch einer vergleichenden Analyse des Phantastischen bei Ingeborg Bachmann und Barbara Büchner. W: Lech Kolago (red.): Studia Niemcoznawcze. Tom 36.Warszawa 2007, S. 459-470.

(3) Elementy fantastyczne w powieści Der Geisterseher Friedricha Schillera. W: Grażyna Barbara Szewczyk; Dampc-Jarosz Renata (red.): Friedrich Schiller – w dwusetną rocznicę śmierci. Wrocław 2006, s. 87-96.

(2) Motyw kobiety fatalnej w wybranych utworach Gerharta Hauptmanna. W: Grażyna Barbara Szewczyk (red.): Gerhart Hauptmann. W sześćdziesiątą rocznicę śmierci. Katowice 2006, s. 27-44.

(1) Stumme Tragödien. Frauenfiguren in der Erzählung „Das Gebell“ von Ingeborg Bachmann. W: Lech Kolago (red.): Studia Niemcoznawcze. Tom 32. Warszawa 2006, s. 563-572.

Recenzje

(4) Lubuskie in allen Facetten. Rezension zu: Marta Jadwiga Bąkiewicz (Hg.): An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im Deutsch-Polnischen Grenzraum. Paderborn (Ferdinand-Schöning-Verlag) 2016, 304 S. w: Wortfolge/Szyk Słów, nr 1 (2017), s. 151-157.

(3) Aleksandra Chylewska-Tölle / Alexander Tölle (Hrsg.): Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive. [Thematicon. Wissenschaftliche Reihe des Collegium Polonicum. Bd. 23]. Berlin 2014, 316 S., recenzja, w: „Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde”, pod red. Lecha Kolago, tom LV, Warszawa 2015, s. 788-792.

(2) Grażyna Barbara Szewczyk (red.): Serbołużyczanie wobec tradycji i wyzwań współczesności. Język – Literatura – Kultura. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2012, ss. 242, recenzja, w: „Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde”, pod red. Lecha Kolago, tom LIII, Warszawa 2014, s. 676-677.

(1) Mirosława Czarnecka, Christa Ebert, Grażyna Barbara Szewczyk (Hrsg.): Der weibliche Blick auf den Orient. Reisebeschreibungen europäischer Frauen im Vergleich. Jahrbuch für internationale Germanistik. Reihe A – Band 102. Peter Lang. Bern 2011. 308 S. W: Roloff, Hans-Gert (Hrsg.): Jahrbuch für Internationale Germanistik. Jahrgang XLIII – Heft 1/2011. S. 217-219.

Tłumaczenia artykułów naukowych

(17) Günter Heeg: Gest mediacji. O relacji między tradycją i transkulturowością w koncepcji teatru gestycznego Brechta, w: Szewczyk, Grażyna Barbara; Feliszewski Zbigniew; Bąkiewicz Marta Jadwiga (red.): Wokół Bertolta Brechta. Studia i szkice. Kraków 2016.

(16) Tłumaczenie streszczeń (DE-PL) do: Bąkiewicz, Marta Jadwiga (Hg.): An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum. Paderborn 2016.

(15) Wiesław Skrobot: Immaterielle Werte des kulturellen Raumes des westlichen Teils der ehemaligen Ziemia Torzymska / des Weststernbergs (na j. niemiecki), w: Bąkiewicz, Marta Jadwiga (Hg.): An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum. Paderborn 2016, s. 221-230.

(14) Małgorzata Mikołajczak: Die kulturelle Landschaft der Region in der Lebuser Poesie (Versuch der Lektüre), (na j. niemiecki), w: Bąkiewicz, Marta Jadwiga (Hg.): An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum. Paderborn 2016, s. 137-157.

(13) Wojciech Kudyba: „Die Westgebiete” als literarischer Erinnerungsort im Werk von Sergiusz Sterna-Wachowiak (na j. niemiecki), w: Bąkiewicz, Marta Jadwiga (Hg.): An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum. Paderborn 2016.

(12) Kamila Gieba: Die kulturelle Landschaft der Region und ihr Wandel in der Lebuser Nachkriegsprosa (na j. niemiecki), w: Bąkiewicz, Marta Jadwiga (Hg.): An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum. Paderborn 2016, s. 158-170.

(11) Volker Oesterreich, Manuskrypt jako klucz do zrozumienia powieści Eberharda Hilschera Venus bezwingt den Vulkan, w: Grażyna B. Szewczyk/Nina Nowara-Matusik (red.): Eberhard Hilscher. Twórca niepokorny i wizjoner, Katowice 2013, s. 39-50 (tłumaczenie z j. niemieckiego).

(10) Birgit Stark: EPG a wybór programów w świecie telewizji cyfrowej, w: Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów, red. K. Klejsa, Magdalena Saryusz-Wolska, Warszawa 2014: Scholar., s. 373-385 (tłumaczenie na j. polski).

(9) Heidi Beutin: Bertolt Brecht i Karl Kraus. – Sympatia – zakłopotanie – kryzys w: Szewczyk, Grażyna Barbara; Feliszewski Zbigniew; Bąkiewicz Marta Jadwiga (red.): Wokół Bertolta Brechta. Studia i szkice. Kraków 2016 (tłumaczenie na j. polski).

(8) Bernadetta Matuszak-Loose, Wielka historia w kinie polskim i niemieckim, w: Andrzej Dębski, Andrzej Gwóźdź (red.): W drodze do sąsiada. Polsko-niemieckie spotkania filmowe. Wrocław 2013, s. 389-408  (tłumaczenie na j. polski).

(7) Inga Leśniewska-Orlicka: Die deutsche Frage in der Polnischen Wochenschau in den Pionierjahren 1945–1946. w: Brigitte Braun, Andrzej Dębski, Andrzej Gwóźdź (red.): Unterwegs zum Nachbarn: deutsch-polnische Filmbegegnungen. Trier 2015. s. 273-283 (tłumaczenie na j. niemiecki).

(6)Piotr Zwierzchowski: Die Rezeption der Filmproduktion der DDR im polnischen Filmschrifttum (1949-1990). W: Brigitte Braun, Andrzej Dębski, Andrzej Gwóźdź (red.): Unterwegs zum Nachbarn: deutsch-polnische Filmbegegnungen. Trier 2015, s. 175-192 (tłumaczenie na j. niemiecki).

(5) Michaela Ast: Ucieczka i wypędzenie w niemieckim filmie fabularnym lat pięćdziesiątych XX wieku i współcześnie, w: Andrzej Dębski, Andrzej Gwóźdź (red.): W drodze do sąsiada. Polsko-niemieckie spotkania filmowe. Wrocław 2013. s. 361-385 (tłumaczenie na j. polski).

(4) Andrzej Gwóźdź: Als es noch keine deutschen Staaten gab … Kriegsbilder im deutschen Zonenkino 1945–1949, in: Jürgen Egyptien (Hg.): Erinnerung in Text und Bild: Zur Darstellbarkeit von Krieg und Holocaust im literarischen und filmischen Schaffen in Deutschland und Polen. Berlin 2012, s. 339-354 (tłumaczenie na j. niemiecki).

(3) Beata Lakeberg: Polska kinematografia na łamach enerdowskiego czasopisma filmowego „Filmspiegel”. W: Konrad Klejsa (red.): Polska i Niemcy. Filmowe granice i sąsiedztwa Wrocław: Atut 2012, s. 53-66 (tłumaczenie na j. polski).

(2) Hartmut Scheible: Historia i dramat. Rozprawa Eichendorffa o Malborku i jego sztuka Der letzte Held von Marienburg. W: Grażyna B. Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (red.): Joseph von Eichendorff. Poeta niemieckiego romantyzmu z perspektywy Niemców i Polaków. Wrocław 2009. s. 137-163 (tłumaczenie na j. polski).

(1) Bernd Skiba: Casimir Skiba i jego rodzina z perspektywy praprawnuka Bernda Skiby. W: Grażyna Barbara Szewczyk (red): Katowice. Polsko-niemiecka przestrzeń kulturowa 1865-1939, Katowice 2006, s. 219-228 (tłumaczenie na j. polski).

Tłumaczenia literackie

(7) Bettina von Arnim: O Polsce. W: Bettina von Arnim: O Polsce. Pod red. M. Krysia i N. Nowary-Matusik, Katowice 2018, s. 74-123.

(6) Wolf Kampmann: Rzeka czasu – strumień świadomości ponad granicami. W: Marta Bąkiewicz (red.): Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza. Zielona Góra 2017, s. 275-282 (razem z G. B. Szewczyk)

(5) Louis Dame: Jak Katowice stały się miastem, w: G. B. Szewczyk (red.): Katowice w oczach Niemców i Polaków. Tom 1. Katowice 2017.

(4) Eduard Kutsche: Rozwój urzędu pocztowego w Katowicach (wybrane fragmenty), w: G. B. Szewczyk (red.): Katowice w oczach Niemców i Polaków. Tom 1. Katowice 2017.

(3) Walter Grünfeld: Wspomnienia, w: G. B. Szewczyk: Katowice w oczach Niemców i Polaków. Tom 1. Katowice 2017.

(2) Arnold Zweig: Fortece mojego dzieciństwa. W: G. B. Szewczyk (red.): Katowice w oczach Niemców i Polaków. Tom 1. Katowice 2017.

(1) Sophie Tieck-Bernardi-Knorring: Belinda. W: Sophie Tieck-Bernhardi: Fantazje i marzenia, pod red. Renaty Dampc-Jarosz i Niny Nowary-Matusik. Katowice 2016, s. 94-104.

Sprawozdania

(7) W tyglu wojennych dyskursów, Sprawozdanie z sympozjum I wojna światowa na Śląsku. Historia – Literatura – Kultura , w: „Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde”, pod red. Lecha Kolago, tom LV, Warszawa 2015, s. 826-828.

(6) Gerhart Hauptmanns Werk zum 150. Geburtstag. Tagungsbericht. W: „Studia Niemcoznawcze“, tom 51, Warszawa 2013, s. 662-663.

(5) „Theater  – Drama – Gesellschaft. Die heutige Perzeption des Werkes von Bertolt Brecht“. Internationale Tagung, Katowice, 19.-21.04.2012. W: „Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen“, 2013, s. 385-388.

(4) Humanisten aus Polen und Deutschland im fachübergreifenden Diskurs über den Zweiten Weltkrieg: ein Tagungsbericht. W: „Orbis linguarum” vol. 37/2011, s. 411-414.

(3) Zum Andenken an Eberhard Hilscher (1927-2005) – Schriftsteller, Historiker, Forscher der deutschen Literatur. Tagungsbericht http://www.kakanien.ac.at/mat/NNowara1.pdf/abstract

(2) Germaniści o Josephie von Eichendorffie w sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci. W: Przegląd humanistyczny. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Nr 2/2008. s. 160-162  (razem z Grażyną Mucharską).

(1) Eichendorff neu lesen. Ein Bericht über die internationale wissenschaftliche Konferenz Eichendorff neu lesen (Eichendorff czytany dziś). 4.-7.10.2007. W: Zbliżenia interkulturowe. Polska. Niemcy. Europa. Nr 2 / 2007. Pismo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. S. 170-174 (razem z Grażyną Mucharską).