Działalność koła

Germanistenkreis

„WISSE DIE WEGE”

(Hildegard aus Bingen)

Koło Naukowe Germanistów działa w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego od 1 października 2012 roku. Koło zrzesza studentów, którzy podążając za sentencją Hildegardy z Bingen, poszukują nowych dróg poznania. Drogi te prowadzą ich po rozdrożach historii, ścieżkach fascynacji literackich, manowcach przekładu i traktach X muzy. Wszystkich członków łączy zainteresowanie językiem niemieckim, kulturą i literaturą krajów niemieckojęzycznych oraz chęć poznania tradycji literackiej i kulturowej Śląska.

Członkowie Koła biorą udział w życiu Instytutu Filologii Germańskiej, wspierają konkursy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, Dni Otwarte IFG, Dni Austriackie, Jubileusz 40-lecia IFG oraz konferencje naukowe organizowane przez Instytut.

Zarząd koła:
Przewodniczący – Tomasz Czekała, II T SS II
Z-ca przewodniczącego – Tomasz Hanzel, II T SS II
Członek Zarządu – Claudia Brymm (IFG)

Opiekun naukowy:
dr hab. prof. UŚ Renata Dampc-Jarosz
mgr Alan Rymarczyk

Projekty

  • Rok akademicki 2013/2014

Projekt tłumaczeniowy: „O welche Wonne, welcher Schmerz!” – „O cóż za rozkosz, cóż za ból!“ Listy miłosne pisarek niemieckich przełomu XVIII i XIX wieku w tłumaczeniu studentów filologii germańskiej Uniwersytetu Śląskiego

Projekt jest wynikiem refleksji członków Koła nad zmiennością definiowania miłości w tekstach literackich i kulturowych w ostatnich trzech stuleciach. Współczesne kody miłości wypierają dawne sposoby obrazowania tego uczucia, usuwając w cień jego istotę. Członkowie Koła postawili sobie za cel opracowanie antologii listów niemieckich pisarek XVIII i XIX wieku, koncentrując się na tekstach, w których znaleźć można niekonwencjonalne, ponadczasowe ujęcie tego, dziś nieco ‘zdeformowanego’, uczucia. Przekładając listy twórców niemieckich, przybliżono odbiorcom nie tylko ówczesny sposób definiowania miłości, ale także uwarunkowania społeczno-historyczne i kulturowe ówczesnych krajów niemieckich. Projekt zakończyła publikacja o tymże tytule, będąca sprawdzeniem umiejętności translatorskich członków Koła.

  • Rok akademicki 2014/2015 oraz 2015/2016

Projekt: Granica w przestrzeni Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego

Projekt stanowi próbę ukazania dawnych miejsc granicznych, wyznaczonych przejściami granicznymi jak i naturalnymi podziałami geograficznymi, np. rzekami. W projekcie przedstawiono historię Trójkąta Trzech Cesarzy, ale także mniej znane granice pomiędzy miastami Górnego Śląska czy granice o charakterze przełomów historycznych jak i mentalnych. Celem projektu jest pobudzenie refleksji nad zmianami zachodzącymi na Górnym Śląsku w XX wieku, a także uzmysłowienie znaczenia granic, także we współczesnym wymiarze geopolitycznym. Projekt zwieńczony został publikacją.

  • Rok akademicki 2014/2015 oraz 2016/2017

Projekt: Tropiąc ślady. Miejsca pamięci
Celem projektu jest zebranie informacji o miejscach, ludziach, zjawiskach kulturowych związanych z niemieckojęzyczną przeszłością Górnego Śląska oraz miejscowości, z których pochodzą członkowie Koła. Projekt zakłada stworzenie dokumentacji odnalezionych śladów przeszłości, ich opis i wizualizację.

Publikacje Koła

O welche Wonne okładka„O welche Wonne, welcher Schmerz!” – „O cóż za rozkosz, cóż za ból!“ Listy miłosne pisarek niemieckich przełomu XVIII i XIX wieku w tłumaczeniu studentów filologii germańskiej Uniwersytetu Śląskiego pod redakcją Renaty Dampc-Jarosz. Bielsko-Biała: Logos 2014, SS. 93.

Książka zawiera zbiór listów miłosnych pisarek niemieckich przełomu XVIII i XIX wieku przetłumaczonych przez studentów filologii germańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Wybrane teksty Caroline Schlegel-Schelling, Dorothei Schlegel, Rahel Varnhagen, Bettiny von Arnim, Karoline von Günderrode, Sophie Mereau-Brentano i Susette Gontard oddają różnorodne ujęcie miłości, wyrażając osobiste rozterki ówczesnych kobiet, ich skargi i rozpacz z powodu nieszczęśliwej miłości, często wykraczającej poza obowiązujące normy społeczne. Fragmenty epistoł to także głosy radości z powodu miłości małżeńskiej i zrozumienia pomiędzy kochankami. Miłość splata się w listach ze śmiercią, pożądaniem, zniewoleniem, ale także partnerstwem, uwielbieniem i nieposkromioną tęsknotą za ukochanym. Zbiór listów jest pierwszą publikacją studentów filologii germańskiej UŚ, dokumentującą ich zmagania na polu niełatwej sztuki translacji.

 

k_germanistow-okładka

Liebe Leserinnen und Leser,

man könnte behaupten, die heutige Gesellschaft kennt keine
Grenzen. Die geopolitische Lage vieler Länder änderte sich ja stark
über Jahrzehnte hinweg. Mit der Abschaffung seinerzeitiger
Schranken erschienen aber die anderen. Und der Durchschnittsmensch,
obwohl am stärksten betroffen, bleibt bei solchen
Prozessen stimmlos.
Die studentischen Beiträge zur öffentlichen Debatte, wie sich
die gesammelten Texte der Germanistenkreismitglieder einstufen
lassen, beziehen sich auf ungeklärte und angespannte respektive
verschwiegene Aspekte der lokalen Geschichte. Als kontrovers
wahrgenommen werden sie möglichst objektiv dargestellt. So wird
die Leserschaft nochmals mit dem Umstrittenen konfrontiert und
kann sich darüber ein klischeefreies Urteil bilden.
Redaktion

 

vitamin_deCzasopismo VITAMIN DE dostępna również online

W marcu po raz pierwszy ukazała się gazeta VITAMIN DE, która jest inicjatywą naszego Koła Naukowego Germanistów. W czasopiśmie nasi studenci podejmują tematy z związane z niemieckim kręgiem kulturowym. Artykuły sporządzone w języku niemieckim są odzwierciedleniem ich zainteresowań oraz zachęcają innych studentów do poszerzania wiedzy. Od teraz czasopismo będzie też dostępne na stronie Instytutu. Czasopismo w formie papierowej można odebrać w sekretariacie.

Zapraszamy do lektury!

Do pobrania:

numer 1/2017

numer 2/2017

numer 3/2017

numer 4/2017

numer 5/2017

numer 1/2018

numer 2/2018

numer 3/2018

numer 4/2018