Rok akademicki 2015/2016

WIZYTA W KONSULACIE GENERALNYM REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC WE WROCŁAWIU: 7 III 2016 r. (sprawozdanie)

201420152 201420151 201420152 201420152 201420152

FINAŁ IV KONKURSU REALIOZNAWCZEGO O REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC I MIEŚCIE KOLONII

W dniu 14 kwietnia 2016 roku w Sali Rady Wydziału Filologicznego im. Kazimierza Polańskiego w Sosnowcu odbył się uroczysty finał IV Konkursu Realioznawczego o Republice Federalnej Niemiec i mieście Kolonii organizowany przez Instytut Filologii Germańskiej. Tegoroczny konkurs patronatem objął Prezydent Miasta Katowice ze względu na specjalny charakter edycji, wpisującej się w obchody 25-lecia współpracy miast partnerskich Kolonii i Katowic. W związku z jubileuszem w rozdaniu nagród i dyplomów wzięłi udział przedstawiciele miasta Kolonii, w tym przewodniczący Köln-Kattowitz Verein, pan Ulrich Freitag, Wydziału Promocji Miasta Katowice, pan Marcin Stańczyk oraz pani Katarzyna Włodarczyk, uczniowie VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, którzy przedstawili przebieg dotychczasowej wymiany pomiędzy klasami dwujęzycznymi swojej szkoły i gimnazjów kolońskich. O Kolonii opowiedzieli także studenci filologii germańskiej. Tytułem laureata IV konkursu uhonorowanych zostało sześć osób z II LO w Katowicach, II LO w Zawierciu, I LO w Bielsku Białej, LO im. Zgromadzenia Córek Bożej Miłość w Bielsku Białej oraz z LO w Myszkowie. Nagrodą będzie wycieczka do Kolonii. Sponsorami konkursu są m.in. Goethe-Institut i wydawnictwo Hueber.
201420152 201420151 201420152 201420152

ZAWARCIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z VIII LO IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KATOWICACH

W dniu 8 kwietnia nastąpiło zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Filologii Germańskiej a VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie. Umowę z ramienia Uniwersytetu Śląskiego podpisał Prorektor prof. dr hab. Ryszard Koziołek, szkołę reprezentowała dyrektor mgr Anna Dziedzic. Uroczystość z udziałem dyrektor IFG, dr hab. Renaty Dampc-Jarosz, oraz nauczycielki języka niemieckiego mgr Beaty Stolarczyk odbyła się w Pałacu Goldsteinów w Katowicach. Współpraca obejmuje uczniów z klas dwujęzycznych – polsko-niemieckich.
201420152 201420151 201420152

WIZYTA STUDENTÓW IFG I LAUREATÓW III KONKURSU WIEDZY O RFN W SAKSONII: 25 – 28 VI 2015 r. (sprawozdanie)
201420152 201420151 201420152 201420151 201420151 201420152 201420151 201420152

DNI AUSTRII: 23 X-3 XI 2015 r.

Plakat-dni-Austrii        plakat3

OBCHODY DNIA ŚWIĘTEJ ŁUCJI

DSC_0980 DSC_0987 DSC_0988 DSC_0989