Dni Otwarte

DNI OTWARTE 2018

Harmonogram Dni Otwartych w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego (21 – 22 marca 2018)

          


Harmonogram Dni Otwartych w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego (23 – 28 marca 2017)

Czwartek (23.03) Dzień szwedzki

9.45 – 11.15 (mgr Marta Dybula)
„Zwiedzanie skansenu z Dunią“. Warsztaty na podstawie książki “Do zobaczenia
następnym razem” Rose Lagercrantz i Evy Eriksson (w przekładzie M. Dybuli).
Grupa docelowa: dzieci w wieku 6-9 lat (max. 15-16 osób)

11.30 – 12.30 (mgr Magdalena Greczichen)
Lekcja języka szwedzkiego – pierwszy kontakt z językiem szwedzkim. Quiz z wiedzy
o Szwecji i szwedzkiej kulturze
Grupa docelowa: gimnazjaliści / licealiści (max. 15 osób)

12.40 – 13.10 (dr Annett Krakow)
Prezentacja: „Lite om svenskt uttal” – Trochę o wymowie szwedzkiej

13.15 – 14.45 (mgr Marta Dybula)
Studenci przedstawiają: “Mini-rozmówki szwedzkie na żywo”
Grupa docelowa: wszystkie grupy wiekowe

Piątek (24.03) Dzień szwedzki / Dzień niemiecki

10.00 – 10.45 (prof. zw. dr hab. Grażyna B. Szewczyk)
Wykład z prezentacją: Nauka języka szwedzkiego i studia skandynawistyczne.
Wiedza i perspektywy zawodowe

11.00 – 11.45 (prof. zw. dr hab. Grażyna B. Szewczyk)
Wykład z prezentacją: Polacy w Niemczech, Niemcy w Polsce. O polsko-niemieckich
relacjach kulturalnych w XXI wieku

Poniedziałek (27.03.2017) Dzień niemiecki

9.45 – 11.15 (dr Dariusz Makselon) sala 2.52
Laboratorium dla tłumaczy: Prezentacja ćwiczeń i zadań z zakresu kształcenia
tłumaczy kabinowych.
Grupa docelowa: zainteresowani studiami I i II stopnia na kierunku tłumaczeniowym filologii germańskiej

9.45 – 11.15 (dr Jolanta Gładysz)
Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego: Dydaktyzacja tekstów narracyjnych
na potrzeby przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczania języków obcych na
przykładzie bajki „Świnki trzy”

11.30 – 13.00 (dr Aleksandra Łyp-Bielecka)
Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego: Grammatik spielerisch lernen

11.30 – 13.00 (mgr Magdalena Jochimczyk; mgr Aleksandra Krawczyk)
Warsztaty dla uczniów gimnazjum i liceum: Deutsch spielerisch lernen

13.00 – 14.45 (dr Elizabeth Venohr)
Lekcja języka niemieckiego dla uczniów liceum: “Studieren in Deutschland: Fakten
und andere (Hinter-)Gründe” in einer Präsentation mit anschließenden
Übungen/Aufgaben.

13.00 – 14.45 (dr Barbara Pogonowska)
Zajęcia otwarte: Ćwiczenia z literatury niemieckiej po 1989 roku

15.00 – 16.00 (dr Barbara Pogonowska)
Wykład w języku polskim: Czy wiecie, że… Mity i prawda o Szwajcarii

Wtorek (28.03) Dzień niemiecki

11.30 – 13.00 (dr hab. prof. UŚ Renata Dampc-Jarosz)
Wykład: Motyw miłości w niemieckojęzycznej literaturze, malarstwie i filmie

13.15 – 14.45 (dr hab. prof. UŚ Renata Dampc-Jarosz)
Zajęcia ze studentami studiów magisterskich: Miejsca pamięci (sala 3.30)

15.00-17.00 Spotkania indywidualne ze studentami i pracownikami IFG dla
Kandydatów na studia w Instytucie Filologii Germańskiej. Tutaj dowiesz się, jakie
specjalności oferuje IFG, jakich umiejętności językowych oczekujemy od
Kandydatów, jakie szanse zawodowe mają nasi Absolwenci. Spotkanie w sali 4.30.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do 21.03.2017 :
Barbara Pogonowska dniotwarte-ifg@wp.pl

Wszystkie wykłady/warsztaty/seminaria odbędą się w budynku:
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5


DNI OTWARTE 2016

Harmonogram Dni Otwartych w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego (1 – 6 kwietnia 2016)

Dni Otwarte IFG UŚ

DNI OTWARTE 2015

Harmonogram Dni Otwartych w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego (27 marca – 1 kwietnia 2015)

Termin Wydarzenie Osoba do kontaktów

27.03.2015

piątek

godz. 10.00

1. III konkurs realioznawczy o Republice Federalnej Niemiec
Tematy przewodnie: Saksonia, Łużyce, legenda o Krabacie
Podobnie jak w latach ubiegłych konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Naszym celem jest wspieranie wśród młodzieży szkolnej procesów kształtowania się świadomości międzykulturowej oraz popularyzacja wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Tegorocznej edycji konkursu patronują m. in. wydawnictwa Hueber i LektorKlett oraz instytucje samorządowe kraju związkowego Saksonii.
2. Zajęcia otwarte:
Dr Monika Blidy: wykład dla nauczycieli (nauczanie dwujęzyczne i rewitalizacja j. łużyckich)
Nabór zamknięty.
dr Mariusz Jakosz
mariusz.jakosz@us.edu.pl
Zgłoszenia do 25.03.2015

30.03.2015

poniedziałek

Zajęcia otwarte:
1. dr Mariusz Jakosz
Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna, I N SS I, godz. 8.00-9.30, sala 3.30
2. dr Grażyna Krupińska
Historia literatury niemieckiej, wykład, II rok, godz. 9.45-11.15, sala 1.22
Historia literatury niemieckiej, ćwiczenia, II rok, godz. 11.30-13.00, sala 1.50
3. dr hab. Renata Dampc-Jarosz
Wybrane zagadnienia ze współczesnej literatury niemieckojęzycznej, wykład, II N SS II, godz. 15.00-16.30, sala 3.15.
dr Mariusz Jakosz
mariusz.jakosz@us.edu.pl
Zgłoszenia do 25.03.2015

31.03.2015

wtorek

Dzień Filmu Niemieckiego
Program obejmuje zajęcia w oparciu o zdydaktyzowany film krótkometrażowy, wykład nt. historii kina niemieckiego oraz konkurs wiedzy wyniesionej z wykładu, z nagrodami. Szczegółowe informacje na temat imprezy publikowane będą na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej
dr Marek Kryś
marek.krys@us.edu.pl

1.04.2015

środa

Zajęcia otwarte:
dr Michał Skop: Kultura i historia krajów niemieckiego obszaru językowego, II T SS I, godz. 9.45-11.15, sala 3.30, poziom średniozaawansowany
mgr Magdalena Greczichen: Praktyczna nauka języka szwedzkiego: praktyczna dydaktyka języka szwedzkiego dla poziomu początkującego II N SSI , godz. 11.30-13.00, sala 3.30, poziom zaawansowania nie ma znaczenia
dr Mariusz Jakosz
mariusz.jakosz@us.edu.pl
Zgłoszenia do 25.03.2015

DNI OTWARTE 2013

Harmonogram Dni Otwartych w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego 15-19 kwietnia 2013

Termin Wydarzenie Osoba do kontaktów
15.04.2013 poniedziałek
  • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego:

mgr Mariusz Jakosz: Zur Vermittlung interkultureller Kompetenz im DAF-Unterricht; godz. 10.00 (Wykład oraz warsztaty)
dr Jolanta Gładysz, mgr Katarzyna Sowa: Metodyka pracy z tekstem narracyjnym we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych; godz. 11.30 (Warsztaty dla nauczycieli w języku polskim)

  • Wykład językoznawczy:

dr Marek Gładysz: Satzäquivalente im Deutschen und im Polnischen / Ekwiwalenty zdań w j. niemieckim i j. polskim; godz. 10.00 (Wykład w j. polskim skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.)

dr Nina Nowara
Zgłoszenia do 27.03.2013
16.04.2013 wtorek Możliwość uczestniczenia w zajęciach ze studentami Instytutu Filologii Germańskiej rowadzonych w języku niemieckim i szwedzkim. dr Nina NowaraZgłoszenia do 27.03.2013
17.04.2013 środa Wykłady literaturoznawczeskierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

  • prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk: Literatura niemiecka na Śląsku (w j. niemieckim), godz. 13.15-14.00., sala 3.30
  • dr Michał Skop: Niemieccy nobliści, godz. 11.30-12.15, sala 1.22
dr Nina Nowara
Zgłoszenia do 27.03.2013
18.04.2012 czwartek
  • Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  godz. 10.00-11.00
  • Warsztaty dla uczniów i nauczycieli j. niemieckiego:

Stereotypisierungen in den ausgewählten Lehrwerken für DaF (dr Iwona Wowro oraz studenci I N SS II); godz. 11.30-12.30

  • Inscenizacja studencka skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych:Die Stimmen der Frauen im Drama von Gerhart Hauptmann; godz. 13.00-13.30

(Półgodzinne przedstawienie w j. niemieckim, po przedstawieniu spotkanie ze studentami biorącymi w nim udział, studenci oprowadzą uczniów po budynku).

Zgłoszenia na konkurs prosimy kierować do
dr Ilona Kromp
do dnia 26 lutego
dr Nina Nowara
Zgłoszenia do 27.03.2013
19.09.2012 piątek Wykład kulturoznawcze skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: dr Marek Kryś: Film w Niemczech,godz. 10:00-11:00. dr Nina NowaraZgłoszenia do 27.03.2013

Zapraszamy także uczniów na spotkania studenckich Kół Naukowych. Dalszych informacji oplanowanych spotkaniach udzielają: