VI Konkurs Realioznawczy

Uwaga!

VI Konkurs Realioznawczy rozpocznie się o godzinie 9:30 w sali nr 0.3, która znajduje się na najniższym poziomie w budynku Wydziału Filologicznego przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu. Prosimy o wcześniejsze przybycie.
Opiekunów zapraszamy do Sali Rady Wydziału, gdzie będzie można wziąć udział w prelekcji dr Elisabeth Venohr.

——————————————————————————————————————————————

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych
do udziału w

VI Konkursie Realioznawczym o Republice Federalnej Niemiec
pod hasłem „Kraj Saary”

organizowanym przez

Instytut Filologii Germańskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

we współpracy z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej reprezentowaną przez doktor Elisabeth Venohr
z Uniwersytetu Kraju Saary

23 marca 2018

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy
dr Marii Treli: maria.trela86@gmail.com
do 10 lutego 2018 r.

Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzech uczniów.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko uczestnika
– imię i nazwisko nauczyciela
– nazwę i adres szkoły

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie oraz oficjalnym zaproszeniu.