Olimpiada Języka Niemieckiego

W Okręgu Śląskim funkcję organizatora Olimpiady Języka Niemieckiego na szczeblu okręgowym przejął od roku szkolnego 2015/2016 Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego (z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego 5). W kwestiach związanych z Olimpiadą prosimy o kontakt z Sekretarzem Komitetu Okręgowego, dr Renatą Kozieł, pod adresem: olimpiada.us@wp.pl

 

Poniżej podajemy terminarz kolejnej, 41. Olimpiady Języka Niemieckiego.

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU ETAPU SZKOLNEGO!

Ze względu na liczne, napływające do Komitetu Głównego informacje,  że 3 listopada będzie w większości szkół dniem wolnym od zajęć, termin  etapu szkolnego został przesunięty na

poniedziałek, 6 listopada,  w godz. 10.00 – 11.30

 

TERMINARZ 41. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

(rok szkolny 2017/2018)

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie: www.ojn.wsjo.pl

1. Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie i przesłania list uczestników na adres – pocztowy lub pocztą elektroniczną z adresu mailowego szkoły!! – do odpowiednich KOMITETÓW OKRĘGOWYCH, do końca października 2017 r.

2. Eliminacje szkolne – odbędą się dnia 6 listopada 2017 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).

3. Eliminacje okręgowe (UWAGA: zmiana regulaminu, ze względu na ruchome terminy ferii zimowych w województwach!):
a) eliminacje pisemne 2. etapu odbędą się w szkołach dniu 12 stycznia 2018 r.
Początek eliminacji pisemnych ustala się na godz. 10.00. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne. Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji ostemplowane testy zostaną przesłane przez Dyrekcje szkół listami poleconymi do właściwego okręgu (patrz zakładka: „struktura terytorialna”). Nadesłane testy zostaną poprawione i zweryfikowane przez członków Komitetów Okręgowych, następnie Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych ( zdobyli co najmniej 85% punktów w teście ) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych.
b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później niż 15 lutego.
4. Finał 41. OJN – eliminacje centralne odbędą się w dniach 23- 25 marca 2018 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, al. Niepodległości 4.