W Instytucie Filologii Germańskiej można podjąć następujące studia podyplomowe:

  1. Nauczanie języków obcych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
  2. Komunikacja i Etykieta Interkulturowa Krajów Niemieckojęzycznych