Komunikacja i Etykieta Interkulturowa Krajów Niemieckojęzycznych

Specjalność: Kulturoznawstwo niemieckiego obszaru językowego, etykieta i dyplomacja, komunikacja społeczna

OPIS STUDIÓW

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych kulturą Niemiec, przemianami obyczajowymi i kulturowymi w Niemczech oraz szeroko rozumianą etykietą i psychologią społeczną RFN-u, do ludzi biznesu, kultury i nauki, chcących nawiązać relacje zawodowe z Niemcami, do kulturoznawców pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kultury Niemiec oraz do absolwentów szkół wyższych planujących rozpoczęcie pracy w placówkach dyplomatycznych.

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i sprawności pozwalających upłynnić komunikację międzynarodową, unikać nieporozumień, np. w kontaktach biznesowych, rozpoznać sytuację prawną obcej kultury. Oprócz tego studia stanowić mogą ciekawe uzupełnienie nabytej w innej formie wiedzy i sprawności kulturoznawczej o bogaty dorobek kultury Niemiec.

Po ukończeniu studiów absolwenci zyskują kwalifikacje pozwalające na skuteczne prowadzenie rozmów i negocjacji w obrębie świata biznesu, nauki, kultury, a także polityki. Zyskują ogląd sytuacji geopolitycznej Niemiec, stają się przygotowanymi partnerami do rozmów.
Absolwenci studiów podyplomowych są przygotowani do:

 • projektowania scenariuszy przebiegu rozmów i negocjacji
 • prowadzenia rozmów i negocjacji w zakresie biznesu, kultury, nauki
 • oceny sytuacji geopolitycznej Niemiec i komentowania bieżących wydarzeń
 • twórczego wykorzystania własnych umiejętności zawodowych.

Oferujemy zajęcia z profesjonalistami (praktykami) z zakresu etykiety i dyplomacji, interkulturowej komunikacji społecznej oraz kulturoznawstwa Niemiec.

Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, tzn. w soboty i niedziele (5 zjazdów w semestrze).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem studiów podyplomowych, który określa ogólne zasady naboru na studia podyplomowe, ich organizację oraz prawa i obowiązki słuchaczy. Regulamin zawiera szczegółowe informacje nt. rekrutacji, wymaganych dokumentów, sposobu regulowania opłat za studia.

DANE KONTAKTOWE KIEROWNIKA STUDIÓW

dr hab. Zbigniew Feliszewski,
Instytut Filologii Germańskiej
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5, pokój 3.21
41-200 Sosnowiec
e-mail: zbigniewfeliszewski@wp.pl lub zbigniew.feliszewski@us.edu.pl

REKRUTACJA

 • KRYTERIA NABORU I OPŁATY
CZAS TRWANIA:

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

DATA ROZPOCZĘCIA

OPŁATA (ZA JEDEN   SEMESTR):

LIMIT PRZYJĘĆ:

ZASADY NABORU:

2 semestry

Do 30 września

Październik

1600 zł

25

Do wypełnienia limitu miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń

 • WYMAGANE DOKUMENTY
  podanie
  – dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia
  – dwa zdjęcia
  – zobowiązanie dotyczące sposobu opłaty za studia
 • MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej
  ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5, pokój 4.31
  41-200 Sosnowiec
  tel.: 32/3640905
  e-mail: germanistyka@us.edu.pl
  Godziny otwarcia dla studentów: poniedziałki – piątki: 8.00-13.00