Rekrutacja w celu realizacji części studiów

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ogłasza

REKRUTACJĘ w ramach programu UE ERASMUS +

na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów

(SMS)

dla zarejestrowanych studentów filologii germańskiej UŚ

I, II i III stopnia

w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2018/2019

 

Uczelniami partnerskimi, na których studenci mogą podjąć studia (SMS) są:

 • Uniwersytet w Trewirze, Niemcy, 4 osoby – dla studentów I i II stopnia
 • Uniwersytet Marcina Lutra w Halle Wittenberg, Niemcy, 2 osoby
 • Uniwersytet Techniczny w Brunszwiku, Niemcy, 2 osoby
 • Uniwersytet Kraju Saary w Saarbrücken, Niemcy, 2 osoby
 • Uniwersytet w Kolonii, Niemcy, 2 osoby
 • Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja, 2 osoby (dla studentów III roku studiów I stopnia oraz studiów II stopnia; uwaga: j. wykładowy na studiach II stopnia: szwedzki B2)
 • Uniwersytet w Salerno, Włochy, 3 osoby (j. wykładowy na studiach I stopnia: włoski A1)
 • Uniwersytet w Mariborze, Słowenia, 1 osoba (dla studentów I stopnia; j. wykładowy: angielski B1)
 • Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja, 2 osoby (dla studentów I i II stopnia; uwaga: na studiach I stopnia j. wykładowy: chorwacki B2, II stopnia: angielski, niemiecki B2)
 • Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy, 2 osoby
 • Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania, 2 osoby

EMLex: Studenci, którzy rozpoczną w roku ak. 2018/19 studia w ramach programu EMLex zobowiązani są drugi semestr studiów odbyć w Rzymie, zaś trzeci na dowolnym wybranym uniwersytecie z podanej poniżej listy:

1) Università degli Studi Roma Tre (Włochy)

2) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy)

3) Károli Gáspár Református Egyetem Budapest (Węgry)

4) Université de Lorraine (Nancy, Francja)

5) Universidade do Minho (Braga, Portugalia)

6) Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania)

 

Stypendium jest przyznawane początkowo na okres maksymalnie 5 miesięcy.

 

Rekrutacji kandydatów dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie:

dr hab. prof. UŚ Renata Dampc-Jarosz

dr Grażyna Krupińska

 

Komisja dokona oceny kandydatów i stworzy listę rankingową wg następujących kryteriów:

– średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (wyliczona przez Dziekanat)

– w przypadku tej samej średniej pod uwagę wzięta zostanie działalność kandydata w kołach naukowych, uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez IFG, tłumaczenia, publikacje itp.

 

Dokumenty, jakie powinien dostarczyć kandydat:

 1. poprawnie wypełniony i wydrukowany formularz aplikacyjny (dostępny na stronie internetowej: www.erasmus.us.edu.pl)
 2. średnia ocen ze studiów (wyliczona przez Dziekanat)
 3. w przypadku wyboru uniwersytetu w Szwecji, Włoszech, Słowenii, Chorwacji, na Węgrzech: konieczność potwierdzenia znajomości języka wykładowego (w przypadku uczęszczania na lektoraty wystarczą kserokopie odpowiednich stron indeksu)
 4. zaświadczenia potwierdzające działalność kandydata, o których mowa w kryteriach

 

Zgłoszenia kandydatów w terminie od 19.03.2018 do 28.03.2018 przyjmuje w Instytucie Filologii Germańskiej oraz bliższych informacji udziela koordynatorka programu na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów (SMS) dr Grażyna Krupińska (pok. 4.12) lub sekretariat IFG, pok. 4.31. Bliższe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.erasmus.us.edu.pl.

 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 4 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00.

 

Uwaga: zakwalifikowanie kandydata do wyjazdu nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu! Ostateczna decyzja uzależniona będzie od liczby miejsc, które otrzyma Uniwersytet Śląski.

Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji komisji kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji na tablicy ogłoszeń. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do dyrektora IFG.