Rekrutacja w celu realizacji części studiów

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

 

ogłasza

REKRUTACJĘ w ramach programu UE ERASMUS +

na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów

(SMS)

 

dla zarejestrowanych studentów filologii germańskiej UŚ

I, II i III stopnia

w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2017/2018

 

Uczelniami partnerskimi, na których studenci mogą podjąć studia (SMS) są:

 • Uniwersytet w Trewirze, Niemcy, 4 osoby – dla studentów I i II stopnia
 • Uniwersytet Marcina Lutra w Halle Wittenberg, Niemcy, 2 osoby
 • Uniwersytet Techniczny w Brunszwiku, Niemcy, 2 osoby
 • Uniwersytet Kraju Saary w Saarbrücken, Niemcy, 2 osoby
 • Uniwersytet w Kolonii, Niemcy, 2 osoby
 • Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja, 2 osoby – dla studentów III roku studiów I stopnia oraz studiów II stopnia; uwaga: j. wykładowy na studiach II stopnia: szwedzki B2
 • Uniwersytet w Salerno, Włochy, 3 osoby – uwaga: j. wykładowy na studiach I stopnia: włoski A1
 • Uniwersytet w Mariborze, Słowenia, 1 osoba – dla studentów I stopnia; uwaga: j. wykładowy: angielski B1
 • Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja, 2 osoby – dla studentów I i II stopnia; uwaga: na studiach I stopnia j. wykładowy: chorwacki B2, II stopnia: angielski, niemiecki B2
 • Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania, 2 osoby – dla studentów I, II, III stopnia, język wykładowy: niemiecki, angielski – B1.

 

W ramach studiów EMLex:

 • Uniwersytet w Nancy, Francja (10 osób)

Stypendium jest przyznawane początkowo na okres maksymalnie 5 miesięcy.

 

Rekrutacji kandydatów dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie:

dr hab. Zbigniew Feliszewski

dr Grażyna Krupińska

 

Komisja dokona oceny kandydatów i stworzy listę rankingową wg następujących kryteriów:

– średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (wyliczona przez Dziekanat)

– w przypadku tej samej średniej pod uwagę wzięta zostanie działalność kandydata w kołach naukowych, uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez IFG, tłumaczenia, publikacje itp.

 

Dokumenty, jakie powinien dostarczyć kandydat:

 1. poprawnie wypełniony i wydrukowany formularz aplikacyjny (dostępny na stronie internetowej: www.erasmus.us.edu.pl)
 2. średnia ocen ze studiów (wyliczona przez Dziekanat)
 3. w przypadku wyboru uniwersytetu w Szwecji, Włoszech, Słowenii, Chorwacji, na Węgrzech: konieczność potwierdzenia znajomości języka wykładowego (w przypadku uczęszczania na lektoraty wystarczą kserokopie odpowiednich stron indeksu)
 4. zaświadczenia potwierdzające działalność kandydata, o których mowa w kryteriach

 

Zgłoszenia kandydatów w terminie od 06.04.2017 do 21.04.2017 przyjmują w Instytucie Filologii Germańskiej oraz bliższych informacji udzielają koordynatorki programu dr Grażyna Krupińska (pok. 4.12), dr Aleksandra Łyp-Bielecka (pok. 3.31) lub sekretariat IFG, pok. 4.31. Bliższe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.erasmus.us.edu.pl.

 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 24 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00.

 

Uwaga: zakwalifikowanie kandydata do wyjazdu nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu!

 

Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji komisji kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji na tablicy ogłoszeń. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do dyrektora IFG.