Krajowe Ramy Kwalifikacji – efekty kształcenia

AKTUALNE

  • filologia germańska, studia I stopnia, dostępne TUTAJ.
  • filologia germańska, studia II stopnia TUTAJ.

Archiwalne:

  • filologia germańska, studia o profilu ogólnoakademickim na pierwszym poziomie kształcenia: pobierz plik
  • filologia germańska, studia o profilu ogólnoakademickim na drugim poziomie kształcenia: pobierz plik