Programy studiów niestacjonarnych / ECTS

Studia w Instytucie Filologii Germańskiej

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE) (SN II)

specjalność: filologia germańska, program nauczycielski (N) Studia niestacjonarne dla absolwentów nauczycielskich kolegiów językowych oraz wyższych szkół zawodowych z tytułem licencjata trwają cztery semestry. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele sześć razy w semestrze. Studia są płatne. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra filologii germańskiej. Pobierz katalog przedmiotów:

studia niestacjonarne II stopnia
katalog przedmiotów dla rocznika 2015/2016

katalog przedmiotów dla rocznika 2016/2017