Programy studiów stacjonarnych / ECTS

Studia w Instytucie Filologii Germańskiej

STUDIA STACJONARNE (SS)

Katalogi przedmiotów i plany studiów stacjonarnych począwszy od rocznika 2017/2018 dostępne są w elektronicznych Karcie Kierunku i Informatorze ECTS:

dla studiów I stopnia po kliknięciu TUTAJ.

dla studiów II stopnia po kliknięciu TUTAJ.

Studia stacjonarne prowadzone są w systemie 3+2: studia licencjackie (studia stacjonarne I stopnia – SS I) + studia magisterskie (studia stacjonarne II stopnia – SS II).

 • filologia germańska, specjalność nauczycielska z językiem szwedzkim (N)
  Pobierz katalog przedmiotów:
studia stacjonarne I stopnia studia stacjonarne II stopnia

katalog przedmiotów dla rocznika 2015/2016 oraz 2016/2017

 

 • filologia germańska, specjalność: kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego (K)
  Pobierz katalog przedmiotów:
studia stacjonarne I stopnia studia stacjonarne II stopnia

katalog przedmiotów dla rocznika 2015/2016 oraz 2016/2017

katalog przedmiotów dla rocznika 2015/2016 oraz 2016/2017

 

 • filologia germańska, specjalność tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych (T)
  Pobierz katalog przedmiotów:
studia stacjonarne I stopnia studia stacjonarne II stopnia

katalog przedmiotów dla rocznika 2015/2016 oraz 2016/2017

katalog przedmiotów dla rocznika 2014/2015

katalog przedmiotów dla rocznika 2015/2016 oraz 2016/2017

 

 • filologia germańska, specjalność język niemiecki od podstaw (JNP)
  Pobierz katalog przedmiotów:
studia stacjonarne I stopnia studia stacjonarne II stopnia

 

 • filologia germańska, specjalność język szwedzki (SZ)
  Pobierz katalog przedmiotów:
studia stacjonarne I stopnia studia stacjonarne II stopnia

 


 

Modele organizacyjno-koncepcyjne z praktycznej gramatyki języka niemieckiego (dla studiów I i II stopnia):

gramatyka / pisanie / leksyka i konwersacje

Model z historii literatury niemieckiego obszaru językowego (dla studiów I i II stopnia) – lista lektur:

I rok SS I, II rok SS I, III rok SS I, I rok SS II


 

Sylabusy zajęć prowadzonych w IFG dostępne są po zalogowaniu do systemu USOSweb.