Samorząd Studencki

Przedstawiciele studentów filologii germańskiej w Radzie Samorządu Studenckiego:

obecnie studenci filologii germańskiej nie mają swoich delegatów